Čočky - Terronská 582/15 Praha 6

Přejít na obsah

Čočky

Optika
antik
Korekce ametropií a presbyopie
Ke korekci očních vad i presbyopie se užívá brýlových čoček. Pro korekci myopie rozptylných (minusových, konkávních) čoček, pro korekci hypermetropie čoček spojných (plusových, konvexních).
Při korekci astigmatismu se používá torických (cylindrických, astigmatických) čoček.
U presbyopie je důležité, jde-li o oko emetropické nebo ametropické. U emetropického oka je presbyopie korigována spojnou čočkou, jejíž hodnota se rovná úbytku akomodační schopnosti a která je označována jako adice (přídavek do blízka).
U oka ametropického je výsledná korekce do blízka součtem korekce do dálky a do blízka.
Například u hypermetropie +2,0 dpt, kombinované s presbyopií +2,5 dpt, bude výsledná korekce do blízka +4,5 dpt (2,0 + 2,5).
U myopie -3,0 dpt, kombinované s presbyopií +2,5 dpt, bude výsledná korekce do blízka -0,5 dpt (-3,0 + 2,5).
V případě kombinace presbyopie s astigmatismem se adice přičítá pouze ke sférické části korekce.

Povrchové úpravy čoček
Výše zmíněná antireflexní úprava bývá kombinována s řadou dalších povrchových úprav, které zvyšují použitelnost brýlových a čoček a eliminují některé jejich nedostatky.
Antireflexní vrstva odstraňuje rušivé odrazy a odlesky na přední i zadní ploše čočky. Snižuje tak únavu a bolesti očí a hlavy, zlepšuje estetický vzhled brýlí, poskytuje komfortní pohled, zvyšuje propustnost viditelného světla na 99,5 %, zatímco běžná čočka má pouze 95 %. V brýlích s antireflexní úpravou je také řízení auta za šera bezpečnější a méně únavné.Druhy brýlových čoček
Brýlové čočky je možno rozdělit podle několika různých hledisek. Základní rozdělení může být podle materiálu, z něhož jsou zhotoveny. Používají se již poněkud zastaralé čočky skleněné (minerální, silikátové) a moderní čočky z organických materiálů (CR39, polykarbonát, Trivex, MR8).
Hlavní předností organických čoček je jejich nízká hmotnost, mírnou nevýhodou je nižší indexu lomu, který způsobuje, zjednodušeně řečeno, že pro dosažení stejných dioptrických hodnot potřebuje plastová čočka strmější křivky než čočka minerální. Výsledkem je, že okrajová tloušťka u rozptylných a středová u spojných čoček jsou mírně větší, než u silikátových skel stejné dioptrické hodnoty.
Další dělení sortimentu probíhá shodně u organických i minerálních čoček podle indexu lomu. U organických čoček představují současnou technickou špičku čočky s indexem 1,74. U silikátových čoček se vývoj dopracoval až k indexu lomu 1,9. Takové indexy umožňují na velmi dobré úrovni uspokojit estetické nároky klientů i u vysokých refrakčních vad. Veškeré materiály s vyššími indexy lomu však je nezbytné kombinovat s antireflexními úpravami na obou plochách brýlových čoček. Antireflexní (odzrcadlený) povrch sníží na zanedbatelné minimum nepříjemné odlesky způsobené zvýšenou odrazivostí těchto materiálů.
Další společnou skupinu v organických i minerálních čočkách představují samozabarvovací - fotochromatické materiály. U minerálních čoček existují obvykle dva základní druhy - PhotoGray a PhotoBrown. Jak názvy napovídají, rozdíl mezi nimi je především v barevném odstínu - účinkem UV záření tmavnou do šeda a do hněda. Tyto materiály mají vždy zbytkové zabarvení, což znamená, že ani ve tmě nejsou zcela čiré. Zvláště u vyšších dioptrií vede probarvení minerálu nebo plastu "ve hmotě" k nestejné sytosti zbarvení vlivem rozdílné tloušťky materiálu uprostřed a na okraji čočky.
Nejmodernější technologie samozabarvovacích organických čoček používá implantování částic reagujících na UV záření do určité hloubky pod přední plochu čočky. Kromě nesrovnatelně kratšího času dosažení zabarvení i času návratu k čirému stavu, je díky této technologii odstraněno nepříjemné nestejnoměrné zabarvování v závislosti na tloušťce materiálu čočky. Tyto plastové samozabarvovací čočky bývají označovány Transitions®, ve variantě šedé, hnědé, ale i zelené, modré, fialové. V roce 2019 se nové objevila i samozabarvací varianta a polozrcadlovou úpravou.
Účinný UV filtr skel u automobilů znemožňuje maximální zabarvení čoček Transitions uvnitř vozu. Pro řidiče byla proto vyvinuta speciální samozabarvovací a polarizovaná čočka DriveWear® s novým uspořádáním fotochromatických molekul. U těchto čoček je změna barvy aktivována viditelným světlem i UV zářením. Čočka Drivewear® je právem označována jako brýlová čočka budoucnosti.
Novějším přírůstkem samozabarvovacích čoček rodiny Transitions jsou XTRActive, tmavnoucí i uvnitř vozidla. Unikátní jsou samozabarvující a polarizující čočky Vantage, které překonaly hranici zdánlivě nemožného.
U organických čoček, kromě nezbytného tvrzení zvyšujícího odolnost čočky, se antireflexní vrstva kombinuje ještě s  hydrofobní úpravou, která usnadňuje čištění čoček a snižuje ulpívání nečistot či kapek vody. Nejmodernější antireflexní vrstva je doplněna ještě oleofobní úpravou, která zamezuje ulpívání mastnoty na povrchu brýlové čočky. Nepříjemné otisky prstů na čočkách se tedy stávají minulostí. Z dalších nabízených úprav je pro uživatele významná např. antistatická úprava, účinnější UV filtr, úprava blokující modré světlo pro noční práci s mobily, tablety, ale i pro odstranění nepříjemných, ostrých xenonových reflektorů protijedoucích vozidel při řízení v noci. Podle výrobců tyto vrstvy najdeme např. pod označením MAX, SuperHydro, MARsh, Crizal Forte, TITAN, Blue Protect, SeeCoat, apod.

U minerálních čoček bývá jednou z povrchových úprav vakuové napaření kovové vrstvy na povrch čočky, které v  širokém rozmezí upravuje její světelnou absorpci od nepatrně 12% tónovaných až po 75% protisluneční vrstvy.
Adekvátní úpravou u organických brýlových čoček je tepelné barvení ve speciálních barvách. Na rozdíl od minerálních čoček lze při barvení plastových čoček použít mnoha různých barevných odstínů v celoplošné, odstíněné i dvoubarevné gradal variantě.
Z dalších nabízených úprav je třeba zmínit ještě např. zrcadlovou úpravu, UV filtr, PC filtr.
V provozovně jsou pro Vás připraveny vzorky zmíněných povrchových úprav včetně vysvětlení a konzultace, abyste se mohli snáze rozhodnout pro optimální variantu.

Z hlediska lámavých ploch se dále brýlové čočky mohou dělit na sférické, jejichž lámavé plochy jsou odvozeny z kulové plochy, a asférické, které mají lámavé plochy optimalizovány s cílem zmenšit tloušťku a zakřivení čočky. To je důležité především u vyšších dioptrických hodnot, kde menší středová nebo okrajová tloušťka umožňuje dosáhnout lepších estetických výsledků u zhotovených brýlí.
Kromě sférických a torických čoček, které mohou sloužit pro korekci ametropií i presbyopie, existuje skupina brýlových čoček, které jsou určeny výlučně presbyopům. Jsou to dosud stále ještě používané bifokální čočky, charakteristické ležatým "D" segmentem ve spodní části čočky, kterými lze bez střídání brýlí vidět do dálky i do blízka (jejich nejjednodušší formu představují poloviční brýle). Kdysi nabízené trifokální čočky, které poskytovaly tři pohledové vzdálenosti (prostřední díl měl zpravidla polovinu hodnoty přídavku na blízko), postupně nahradil dosud nejdokonalejší prostředek pro presbyopy - multifokální čočka, která umožňuje ostré vidění v celém rozsahu od dálky do blízka. Přechod z jedné vzdálenosti do druhé je jemný, plynulý a bez zkreslení. Výrobci pod různými obchodními názvy nabízejí progresivní i degresivní, tzv. "kancelářské" varianty.
V nabídce máme kromě veškerého zmíněného sortimentu i další, speciální druhy brýlových čoček (např. pro piloty, skláře, různé druhy sportů atd.), jejichž výčet i popis je však již nad rámec této informace. Odborná obsluha Vám ráda poskytne dostatek informací pro Vaši konkrétní situaci.
Demonstrace efektu polarizačních čoček po najetí myší.
Návrat na obsah